จองทัวร์จองง่ายทางออนไลน์

จองทัวร์จองง่ายทางออนไลน์ - จองทัวร์จองง่ายทางออนไลน์

บริษัทนำเที่ยวก็เหมือนกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ๆ ที่หันมาเปิดให้จองสินค้าและบริการทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ด้วยจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการทำธุรกิจ ปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวจำนวนมากที่ให้บริการจองแพ็คเกจทัวร์ทางออนไลน์

ขั้นตอนการจองทัวร์ทางเว็บไซต์

ขั้นตอนการจองทัวร์ทางเว็บไซต์ - จองทัวร์จองง่ายทางออนไลน์

เว็บไซต์หลายแห่งได้กำหนดขั้นตอนการจองบริการนำเที่ยวทางออนไลน์ไว้ ดังนี้

  1. เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ จากนั้นให้คลิกที่หัวข้อ “ติดต่อเรา”
  2. ถ้าต้องการจองแพ็คเกจทัวร์รายบุคคล ให้คลิกที่ “ติดต่อเรื่องแพ็คเกจทัวร์” ถ้าต้องการจองเป็นหมู่คณะ ให้คลิกที่ “ติดต่อเรื่องทัวร์หมู่คณะ”
  3. จากนั้น แบบฟอร์มการจองจะปรากฏขึ้นให้กรอกข้อมูล ประกอบด้วยช่องกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ช่องเลือกแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแพ็กเกจนำเที่ยวในและต่างประเทศ ช่องระบุวันเดินทางไป-กลับ ช่องระบุจำนวนผู้เดินทางกรณีมีมากกว่า 1 คน และปิดท้ายด้วยการคลิกที่ “ส่งข้อมูล”
  4. ทางบริษัทจะยืนยันคำสั่งจองแพ็คเกจทัวร์ผ่านทางอีเมล เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน
  5. วิธีชำระเงิน กรณีลูกค้าเลือกชำระออนไลน์ บริษัทนำเที่ยวส่วนหนึ่งรับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master Card เฉพาะบัตรที่ได้สมัครบริการ Verified by Visa และ MasterCard Secure Code เท่านั้น ขณะที่มีหลายบริษัทเช่นกัน ที่ให้บริการทางเลือกมากกว่าการใช้บัตรเครดิต VISA และ Master Card ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น