ทัวร์โปรโมชันเด็ดปี 2022

ทัวร์โปรโมชันเด็ดปี 2022 - ทัวร์โปรโมชันเด็ดปี 2022

การจัดโปรโมชันลดราคาที่นิยมเรียกกันว่า “โปรไฟไหม้” เป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่บริษัทนำเที่ยวใช้เรียกลูกค้า โดยมีการจัดโปรโมชันลดราคาทั้งทัวร์ในและต่างประเทศตลอดปี ท่านที่เตรียมเดินทางท่องเที่ยวจึงควรหาข้อมูลในโลกออนไลน์ เพื่อจะได้ประหยัดงบเดินทาง ทั้งนี้ สำหรับบริษัทส่วนหนึ่งที่จัดโปรโมชันลดราคาในปี ค.ศ. 2022 มีดังนี้

เมก้าครูซซิ่งนำเสนอมากกว่า 100 โปรแกรม

บริษัทนี้จัดโปรโมชันลดราคาทั้งทัวร์ในและต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมนำเที่ยวในประเทศ เช่น ทัวร์น่าน 4 วัน 3 คืน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทยสมายล์ ภาครัฐสนับสนุนค่าเดินทางตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย 5,000 บาท ผู้เดินทางจึงจ่ายเพียง 14,900 บาท ท่านที่สนใจใช้บริการของบริษัทนี้ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eTravelWay.com

ทัวร์ครับ.คอมเน้นทัวร์ต่างแดน

ทัวร์ครับ.คอมเน้นทัวร์ต่างแดน - ทัวร์โปรโมชันเด็ดปี 2022

บริษัทนี้จัดโปรโมชันลดราคาทัวร์ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม และมาเก๊า เป็นต้น โดยหนึ่งในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ได้แก่ ทัวร์โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน ช่วงเดือนเมษายน เดินทางด้วยสายการบิน Thai Airways ราคาค่าบริการ ผู้ใหญ่ลดจาก 54,900 บาท เหลือ 53,900 บาท ส่วนเด็กลดจาก 52,900 บาท เหลือ 51,900 บาท ท่านที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Tourkrub.com