เที่ยวกับบริษัททัวร์ดีไหม?

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งมาตรการสำคัญที่ภาครัฐของไทยนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยนั้น หากเที่ยวภายในประเทศ สัดส่วนผู้เลือกซื้อทัวร์หรือใช้บริการบริษัทนำเที่ยว เปรียบเทียบกับผู้นิยมเดินทางเอง มีจำนวนใกล้เคียงกัน ขณะที่การไป ท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของบริษัททัวร์ด้วยเหตุผลที่นักท่องเที่ยวอธิบายตรงกันหลายประการ

ข้อดีและจุดด้อยของการซื้อทัวร์เที่ยว

ข้อดีและจุดด้อยของการซื้อทัวร์เที่ยว - เที่ยวกับบริษัททัวร์ดีไหม?

ผู้เคยเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์หลายท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนหนึ่งไว้ในโลกออนไลน์ว่าข้อดีของการซื้อทัวร์คือสะดวกสบาย ไม่ต้องจองตั๋ว จองที่พัก และจองยานพาหนะด้วยตนเอง มีรถรับส่ง มีอาหารบริการ มีไกด์คอยดูแลและเล่าประวัติศาสตร์รวมทั้งเกร็ดความรู้แต่ละสถานที่ที่ไปให้ฟัง

ส่วนข้อเสียคือ ต้องไปตามสถานที่ที่บริษัทนำเที่ยวกำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไป มีเวลาเที่ยวแต่ละสถานที่จำกัด และบางบริษัทตั้งราคาค่าทัวร์แพงเกินไป

เดินทางเองก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกัน

เดินทางเองก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกัน - เที่ยวกับบริษัททัวร์ดีไหม?

ข้อดีของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง คือมีอิสระในการเลือกสถานที่ที่ตนสนใจ มีเวลาเที่ยวนานตามต้องการ สามารถเดินซอกแซกดูสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งชอปปิ้งได้ตามความชอบ และเมื่อเหนื่อยก็พักได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ส่วนข้อเสียคือ ต้องหาข้อมูลให้ดี โดยเฉพาะการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัยด้วย นอกจากนั้น ยังต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง เช่น การจองตั๋ว และหาที่พักราคาถูกหรือราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งหมดคือข้อดีข้อเสียส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยว 2 รูปแบบ ซึ่งผู้เตรียมตัวท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางแบบไหนนั้น คงขึ้นอยู่กับความพอใจและรสนิยมของแต่ละคน